Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)
Rapport, 1932

Redogörelse för verksamheten vid Statens skogsförsöksanstalt under femårsperioden 1927-1931 jämte förslag till arbetsprogram

,

Nyckelord

forestry

Publicerad i

Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt
1932,
Utgivare: Statens skogsförsöksanstalt

UKÄ forskningsämne

Forest Science

Permanent länk till denna sida (URI)

https://res.slu.se/id/publ/124806