Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)
Rapport, 1917

Redogörelse för verksamheten vid Statens Skogsförsöksanstalt under år 1916

Schotte, Gunnar; Hesselman, Henrik; Trägårdh, Ivar; Wibeck, Edvard

Nyckelord

forestry

Publicerad i

Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt
1917,
Utgivare: Statens skogsförsöksanstalt

UKÄ forskningsämne

Forest Science

Permanent länk till denna sida (URI)

https://res.slu.se/id/publ/124845