Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)
Rapport, 1910

Om vattnets syrehalt och dess inverkan på skogsmarkens försumpning och skogens växtlighet

Hesselman, Henrik

Nyckelord

forestry

Publicerad i

Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt
1910,
Utgivare: Statens skogsförsöksanstalt

UKÄ forskningsämne

Forest Science

Permanent länk till denna sida (URI)

https://res.slu.se/id/publ/124893