Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)
Rapport, 1932

Redogörelse för verksamheten vid Statens skogsförsöksanstalt under år 1930

Hesselman, Henrik; Petterson, Henrik; Trägårdh, Ivar; Wibeck, Edvard

Nyckelord

forestry

Publicerad i

Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt
1932,
Utgivare: Statens skogsförsöksanstalt

UKÄ forskningsämne

Forest Science

Permanent länk till denna sida (URI)

https://res.slu.se/id/publ/124923