Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)
Rapport, 1940

Om utvecklingen av granar ur frö efter självbefruktning och efter fri vindpollinering

Langlet, Olof

Nyckelord

forestry

Publicerad i

Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt
1940,
Utgivare: Statens skogsförsöksanstalt

UKÄ forskningsämne

Forest Science

Permanent länk till denna sida (URI)

https://res.slu.se/id/publ/124978