Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)
Rapport, 1945

Sammanfattande översikt över vid markfaunaundersökningar i Västerbotten påträffade djurformer

Forsslund, Karl-Herman

Nyckelord

forestry

Publicerad i

Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt
1945,
Utgivare: Statens skogsförsöksanstalt

UKÄ forskningsämne

Forest Science

Permanent länk till denna sida (URI)

https://res.slu.se/id/publ/124999