Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Rapport2003

Strategier för Östads Säteri: Redovisning av planer framtagna under kursen Skoglig Planering ur ett företagsperspektiv HT 2002, SLU Umeå

Lind Torgny Torgny
Lind, Torgny (red.)

Publicerad i

Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning
2003, nummer: 115
Utgivare: Inst för skoglig resurshushållning och Geomatik