Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)
Rapport, 1943

Om sambandet mellan nederbörd och skördeavkastning

Hallgren, Gunnar

Nyckelord

hydroteknik; nederbörd; skördeavkastning; undersökning

Publicerad i

Stenciltryck / Lantbrukshögskolan, Institutionen för markvetenskap, Avdelningen för lantbrukets hydroteknik
1943,
Utgivare: Institutionen för lantbrukets hydroteknik. Lantbrukshögskolan

UKÄ forskningsämne

Agricultural Science

Permanent länk till denna sida (URI)

https://res.slu.se/id/publ/125013