Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)
Rapport, 1946

Berättelse över verksamheten vid Statens skogsforskningsinstitut under perioden 1938-1945 jämte förslag till arbetsprogram för den kommande femårsperioden

,

Nyckelord

forestry

Publicerad i

Meddelanden från Statens skogsforskningsinstitut
1946,
Utgivare: Statens skogsforskningsinstitut

UKÄ forskningsämne

Forest Science

Permanent länk till denna sida (URI)

https://res.slu.se/id/publ/125040