Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)
Rapport, 1949

Tidsåtgången vid röjning i ungskogsbestånd av tall, uppkomna efter sådd

Callin, Georg

Nyckelord

forestry

Publicerad i

Meddelanden från Statens skogsforskningsinstitut
1949,
Utgivare: Statens skogsforskningsinstitut

UKÄ forskningsämne

Forest Science

Permanent länk till denna sida (URI)

https://res.slu.se/id/publ/125069