Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Tidningsartikel2003

Kyotoprotokollet styr kampen mot klimatförändringar

Bengt, Boström; Statens, energimyndighet; Sandqvist, Ulla

Nyckelord

Kyotoprotokollet; kolsänka; klimatpåverkan

Publicerad i

Miljötrender från SLU
2003, sidor: 3-5
Utgivare: SLU Miljödata

   SLU författare

  UKÄ forskningsämne

  Miljö- och naturvårdsvetenskap

  Permanent länk till denna sida (URI)

  https://res.slu.se/id/publ/1251