Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)
Rapport, 1952

Om försök med sådd av tall- och granfrö i Norrland

Tirén, Lars

Nyckelord

forestry

Publicerad i

Meddelanden från Statens skogsforskningsinstitut
1952,
Utgivare: Statens skogsforskningsinstitut

UKÄ forskningsämne

Forest Science

Permanent länk till denna sida (URI)

https://res.slu.se/id/publ/125100