Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)
Rapport, 1963

Preparering av virkesavlägg på is

H:son Ager, Bengt

Nyckelord

virkesutdrivning; drivningsteknik; isavlägget; avläggsalternativ

Publicerad i

Studia Forestalia Suecica
1963,
Utgivare: Skogshögskolan, Stockholm

UKÄ forskningsämne

Forest Science

Permanent länk till denna sida (URI)

https://res.slu.se/id/publ/125220