Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)
Rapport, 1970

Anvisningar för projektering och dimensionering av bevattningsanläggningar

Johansson, Waldemar

Nyckelord

hydroteknik; bevattning; dimensionering; bevattningsanläggning; ledningssystem

Publicerad i

Stenciltryck / Lantbrukshögskolan, Institutionen för markvetenskap, Avdelningen för lantbrukets hydroteknik
1970,
Utgivare: Institutionen för markvetenskap, avdelningen för lantbrukets hydroteknik, Sveriges lantbruksuniversitet

Permanent länk till denna sida (URI)

https://res.slu.se/id/publ/125227