Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)
Rapport, 1967

Om östersjövattnets användbarhet för bevattningsändamål

Nitsch, Ulrich

Nyckelord

östersjövatten; bevattning; saltkoncentration; saltpåverkad rotmiljö; salttolerans

Publicerad i

Stenciltryck / Lantbrukshögskolan, Institutionen för markvetenskap, Avdelningen för lantbrukets hydroteknik
1967,
Utgivare: Institutionen för markvetenskap, avdelningen för lantbrukets hydroteknik, Sveriges lantbruksuniversitet

Permanent länk till denna sida (URI)

https://res.slu.se/id/publ/125236