Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)
Rapport, 1957

Redogörelse för resultaten av 1956 års täckdikningsförsök

Försöksavdelningen,

Nyckelord

fältförsök; försöksresultat; täckdikning; hydroteknik

Publicerad i

Stenciltryck / Lantbrukshögskolan, Institutionen för markvetenskap, Avdelningen för lantbrukets hydroteknik
1957,
Utgivare: Institutionen för markvetenskap, Avdelningen för lantbrukets hydroteknik

UKÄ forskningsämne

Soil Science

Permanent länk till denna sida (URI)

https://res.slu.se/id/publ/125244