Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)
Rapport, 1964

Resultat av 1963 års täckdikningsförsök och bevattningsförsök

Försöksavdelningen,

Nyckelord

täckdikning; bevattning; fältförsök; försöksresultat

Publicerad i

Stenciltryck / Lantbrukshögskolan, Institutionen för markvetenskap, Avdelningen för lantbrukets hydroteknik
1964,
Utgivare: Institutionen för markvetenskap, avdelningen för lantbrukets hydroteknik

Permanent länk till denna sida (URI)

https://res.slu.se/id/publ/125251