Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)
Rapport, 1962

Bevattningsförsök i potatis, korn och foderbetor vid Tönnersa försöksgård 1959-1961

Johansson, Waldemar

Nyckelord

bevattning; fältförsök; korn; potatis; foderbetor

Publicerad i

Stenciltryck / Lantbrukshögskolan, Institutionen för markvetenskap, Avdelningen för lantbrukets hydroteknik
1962,
Utgivare: Institutionen för lantbrukets hydroteknik, Lantbrukshögskolan

UKÄ forskningsämne

Agricultural Science
Soil Science

Permanent länk till denna sida (URI)

https://res.slu.se/id/publ/125256