Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)
Rapport, 1962

Metodik och erfarenheter vid användning av hålkort för undersökning av torrläggningsförhållanden och ytsänkning vid Nedre Olandsån

Johansson, Waldemar

Nyckelord

hålkort; torrläggningsförhållanden; ytsänkning; metodik; datamaterial

Publicerad i

Stenciltryck / Lantbrukshögskolan, Institutionen för markvetenskap, Avdelningen för lantbrukets hydroteknik
1962,
Utgivare: Institutionen för lantbrukets hydroteknik, Lantbrukshögskolan

UKÄ forskningsämne

Soil Science

Permanent länk till denna sida (URI)

https://res.slu.se/id/publ/125257