Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)
Rapport, 1967

Nitrite as a nutrient for microfungi of the outer stem cortex of pine and spruce and its toxicity to Fomes annosus

Gundersen, Kaare

Sammanfattning

Vattenlösningar av natriumnitrit har visat sig stimulera tillväxten hos lägre svampar som förekommer på stamtrissor från gran och tall. Trissor av de nämnda trädslagen som doppats i en-procentig natriumnitritlösning invaderades nära nog fullständigt av sporbildande svampar som Trichoderma- och Penicilliumarter, Botrytis cinerea, Sordaria fimicola och andra. Sexton arter av lägre svampar kunde isoleras från de trissor som behandlats med nitrit. Tio av dessa visades kunna assimilera nitrit. Åtskilliga av svamparna hade en starkt antagonistisk effekt på Fomes annosus i denna typ av test. Rotrötesvampens, Fomes annosus, konidier och mycel visade stor känslighet mot nitrit. Groning och tillväxt hämmades fullständigt vid en nitritkoncentration av 0,5 % vid pH 5,5-6,0. Av nio undersökta, på stubbar allmänt förekommande svampar, kan endast Coniophora puteana och Stereum sanguinolenturn betecknas som påtagligt mindre känsliga mot nitrit än Fomes annosus. Den större tolerans mot nitrit som den konkurrerande Peniophora gigantea uppvisar i jämforelse med Fomes annosus är sannolikt alltför subtil för att praktiskt kunna utnyttjas eftersom man besprutar stubbskären med upp till 10 %-iga lösningar av natriumnitrit. Lösningens pH-varde visades ha inverkan på nitritets giftighet (toxicitet); maximum uppnåddes vid ett pH-varde nära 4. Användbarheten av nitrit mot Fomes annosus i förebyggande syfte diskuteras.

Nyckelord

nitrite; nutrient; microfungi; Fomes annosus; Pinus silvestris; Picea abies; toxicity

Publicerad i

Studia Forestalia Suecica
1967,
Utgivare: Skogshögskolan

Permanent länk till denna sida (URI)

https://res.slu.se/id/publ/125300