Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)
Rapport, 1979

De odlade jordarna i Uppsala län, deras geografiska fördelning och fördelning på jordarter

Berglund, Gösta

Nyckelord

Uppsala län; Jordart

Publicerad i

Report / Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Soil Sciences, Division of Agricultural Hydrotechnics
1979,
ISBN: 91-576-0151-8
Utgivare: Institutionen för markvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet

Permanent länk till denna sida (URI)

https://res.slu.se/id/publ/125359