Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)
Rapport, 1980

Underbevattning : studier av grödans tillväxt och vattenförbrukning vid olika djup till grundvattenytan på en sandig grovmo

Heiwall, Hans

Nyckelord

Underbevattning

Publicerad i

Report / Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Soil Sciences, Division of Agricultural Hydrotechnics
1980,
ISBN: 91-576-0648-X
Utgivare: Institutionen för markvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet

Permanent länk till denna sida (URI)

https://res.slu.se/id/publ/125365