Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)
Rapport, 1983

Studier av markprofiler i svenska åkerjordar : en faktasammanställning. Del V. Skaraborgs län

Wiklert, Paul; Andersson, Sigvard; Weidow, Bengt

Nyckelord

Markprofil; Åkerjord

Publicerad i

Report / Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Soil Sciences, Division of Agricultural Hydrotechnics
1983,
ISBN: 91-576-1650-7
Utgivare: Institutionen för markvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet

Permanent länk till denna sida (URI)

https://res.slu.se/id/publ/125383