Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Rapport1976Öppen tillgång

Proceedings of the 7th conference of the International soil tillage research organization, ISTRO, in Uppsala, Sweden 1976-06-15--18

,

Nyckelord

ISTRO; proceedings; soil tillage; soil compaction; plant growth; ploughless tillage systems

Publicerad i

Rapporter från Jordbearbetningsavdelningen / Lantbrukshögskolan
1976, ISBN: 91-7088-502-8Utgivare: Institutionen för markvetenskap, Avdelningen för jordbearbetning, Lantbrukshögskolan

Permanent länk till denna sida (URI)

https://res.slu.se/id/publ/125386