Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)
Rapport, 1982

Utlakning vid spridning höst och vår av flytgödsel : Infiltration av lakvatten från malda sopor : Measurement of mass transport from arable land in Sweden : Leaching of nitrate from arabe land into groundwater in Sweden

Brink, Nils; Jernlås, Rikard; Fryk, Gunnar; Ohlsson, Thord; Gustafson, Arne

Sammanfattning

I detta nummer av Ekohydrologi ingår fyra uppsatser. Två artiklar belyser specifika föroreningsproblem i anknytning till bruk av flytgödsel och upplag av malda sopor. Två artiklar belyser översiktligt vattenföroreningar från åkerjord. De sistnämnda presenterades vid IHA:s (Int. Ass. Hydrogeologist) 16 Congress i Prag 1982: Impact of agricultural activity on groundwater. Uppsatsen skall publiceras i kongresshandlingarna.

Nyckelord

växtnäringsförlust; lakvatten; föroreningar; nitrat

Publicerad i

Ekohydrologi
1982,
ISBN: 91-576-1379-6
Utgivare: Avdelningen för vattenvård, Sveriges lantbruksuniversitet

Permanent länk till denna sida (URI)

https://res.slu.se/id/publ/125399