Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)
Rapport, 1984

Intensitet och varaktighet hos avrinning från åkermark

Gustafson, Arne; Gustavsson, Arne S.; Torstensson, Gunnar

Sammanfattning

Hela detta nummer av Ekohydrologi ängnas åt Intensitet och varaktighet hos avrinning från åkermark. Det är en bearbetning av insamlade hydrologiska mätdata från det när av avrinningsstationer, som primärt upprättades för mätdata av materialflöden från åker i Sverige.

Nyckelord

avrinning

Publicerad i

Ekohydrologi
1984,
ISBN: 91-576-1901-8
Utgivare: Avdelningen för vattenvårdslära, Sveriges lantbruksuniversitet

Permanent länk till denna sida (URI)

https://res.slu.se/id/publ/125403