Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)
Rapport, 1977

Studier av de odlade jordarnas vattenhushållning : del I

Wilkert, Paul

Nyckelord

vattenhushållning; odlade jordar; provplatser; jordartstyper; textur; struktur; vegetation

Publicerad i

Stenciltryck / Lantbrukshögskolan, Institutionen för markvetenskap, Avdelningen för lantbrukets hydroteknik
1977,
ISBN: 91-7088-645-8
Utgivare: Institutionen för markvetenskap, avdelningen för lantbrukets hydroteknik

Permanent länk till denna sida (URI)

https://res.slu.se/id/publ/125447