Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)
Rapport, 1976

Om dikningsintensiteten vid dränering av åkerjord : resultat av fältförsök med olika dikesavstånd : VIII Västmanlands, Kopparbergs och Gävleborgs län

Berglund, Gösta; Håkansson, August; Eriksson, Janne

Nyckelord

dikesavstånd; bandförsök; skördekurva; markbärighet

Publicerad i

Stenciltryck / Lantbrukshögskolan, Institutionen för markvetenskap, Avdelningen för lantbrukets hydroteknik
1976,
ISBN: 91-7088-454-4
Utgivare: Institutionen för markvetenskap, avdelningen för lantbrukets hydroteknik, Sveriges lantbruksuniversitet

Permanent länk till denna sida (URI)

https://res.slu.se/id/publ/125457