Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)
Rapport, 1974

Höjning av nivåerna vid lågvattenföring i Forsmarksåns vattensystem uppströms Lövstabruk : ett yttrande över ett yttrande

Bjerketorp, Anders

Nyckelord

Forsmarksån; lågvattenföring; Lövstabruk; yttrande; länsstyrelsen; värnförslag; minimiflöde

Publicerad i

Stenciltryck / Lantbrukshögskolan, Institutionen för markvetenskap, Avdelningen för lantbrukets hydroteknik
1974,
ISBN: 91-7088-132-4
Utgivare: Institutionen för markvetenskap, avdelningen för lantbrukets hydroteknik

Permanent länk till denna sida (URI)

https://res.slu.se/id/publ/125466