Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)
Rapport, 1973

Fyra metoder för approximativ bestämning av flöde i små vattendrag : genom mätning av vattenhastigheten i en enda vertikal

Bjerketorp, Anders

Nyckelord

flöde; vattendrag; vattenhastighet; vertikal; hydroteknik

Publicerad i

Stenciltryck / Lantbrukshögskolan, Institutionen för markvetenskap, Avdelningen för lantbrukets hydroteknik
1973,
Utgivare: Institutionen för markvetenskap, avdelningen för lantbrukets hydroteknik

Permanent länk till denna sida (URI)

https://res.slu.se/id/publ/125506