Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)
Rapport, 1973

Studier av arbetstiden vid ändbogsering av spridarledning

Andersson, Per-Olof; Rydén, Måns

Nyckelord

hydroteknik; ändbogsering; bevattning

Publicerad i

Stenciltryck / Lantbrukshögskolan, Institutionen för markvetenskap, Avdelningen för lantbrukets hydroteknik
1973,
Utgivare: Institutionen för markvetenskap, avdelningen för lantbrukets hydroteknik

Permanent länk till denna sida (URI)

https://res.slu.se/id/publ/125512