Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)
Rapport, 1974

Energiutbyte inom lantbruket : speciellt med avseende på bevattning

Andersson, Örjan

Nyckelord

energiutbyte; jordbruksproduktion; energiåtgång; skörd; bevattning

Publicerad i

Stenciltryck / Lantbrukshögskolan, Institutionen för markvetenskap, Avdelningen för lantbrukets hydroteknik
1974,
Utgivare: Institutionen för markvetenskap, avdelningen för lantbrukets hydroteknik

UKÄ forskningsämne

Soil Science

Permanent länk till denna sida (URI)

https://res.slu.se/id/publ/125523