Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)
Rapport, 1973

Undersökning av olika typer av filter vid dränering

Eriksson, Janne

Nyckelord

filter; dränering; fältförsök; singel; glasull; grus

Publicerad i

Stenciltryck / Lantbrukshögskolan, Institutionen för markvetenskap, Avdelningen för lantbrukets hydroteknik
1973,
Utgivare: Institutionen för markvetenskap, avdelningen för lantbrukets hydroteknik, Lantbrukshögskolan

UKÄ forskningsämne

Soil Science

Permanent länk till denna sida (URI)

https://res.slu.se/id/publ/125525