Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)
Rapport, 1988

Om metoder att med utgångspunkt från bindningskurvan beräkna den kapillära ledningsförmågan

Andersson, Sigvard

Nyckelord

bindningskurva; kapillär ledningsförmåga

Publicerad i

Report / Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Soil Sciences, Division of Agricultural Hydrotechnics
1988,
ISBN: 91-576-3411-4
Utgivare: Institutionen för markvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet

Permanent länk till denna sida (URI)

https://res.slu.se/id/publ/125552