Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)
Rapport, 1993

Odlingstekniska försök avseende skördetid, gödsling och produktkvalitet samt sortförsök i rörflen(Phaláris arundinacea L.)till biobränsle och fiberråvara 1991/92-1992/93. : Inverkan på markens fysikaliska egenskaper av körning vid skörd av rörflenvall

Lomakka, Lennart; Johansson, Waldemar

Nyckelord

Bioenergi; odlingsteknik

Publicerad i

Röbäcksdalen meddelar
1993,
Utgivare: Institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet

Permanent länk till denna sida (URI)

https://res.slu.se/id/publ/125742