Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)
Rapport, 1990

Slaktkroppens förändring i vikt och sammansättning under slaktsäsongen september-april hos hanrenen

Rydberg, Axel

Nyckelord

Ren; slaktvikt

Publicerad i

Röbäcksdalen meddelar
1990,
Utgivare: Institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet

Permanent länk till denna sida (URI)

https://res.slu.se/id/publ/125745