Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)
Rapport, 1999

Integrerad övervakning av miljötillståndet i svensk skogsmark — IM : årsrapport 1997

,

Nyckelord

Hydrologisk budget; Ämnesbudget; Avrinningsområde; Försurning; Övergödning; Metaller; Biologisk effekt

Publicerad i

Rapport / Naturvårdsverket
1999,
ISBN: 91-620-5031-1
Utgivare: Naturvårdsverket Förlag

UKÄ forskningsämne

Forest Science
Ecology
Soil Science

Permanent länk till denna sida (URI)

https://res.slu.se/id/publ/125751