Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Rapport2004Öppen tillgång

Jämförelser mellan jordbearbetningssystem på lätt och styv lera : produktion, ekonomi och risk för kväveförluster i två försök med sexåriga växtföljder : resultat från undersökningar vid Östads säteri i Västergötland 1996 – 2003

Lundström, Christina; Roland, Johan; Tunared, Rolf; Lindén, Börje

Nyckelord

jordbearbetning; växtnäring

Publicerad i

Rapport (Avdelningen för precisionsodling, Sveriges lantbruksuniversitet)
2004, ISBN: 91-576-6641-5Utgivare: Avdelningen för precisionsodling, Institutionen för markvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet

Permanent länk till denna sida (URI)

https://res.slu.se/id/publ/125769