Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)
Rapport, 1998

Ekonomiskt optimal kvävegödsling till höstvete, analys av 160 försök från 1980 till 1997

Engström, Lena; Gruvaeus, Ingemar

Nyckelord

kvävegödsling

Publicerad i

Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för jordbruksvetenskap Skara. Serie B, Mark och växter
1998,
ISBN: 91-576-5572-3
Utgivare: Avdelningen för mark-växter, Institutionen för jordbruksvetenskap Skara, Sveriges lantbruksuniversitet

Permanent länk till denna sida (URI)

https://res.slu.se/id/publ/125773