Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)
Rapport, 2002

Biogeofysik : en introduktion

Eckersten, Henrik; Jansson, Per-Erik; Karlsson, Stig; Lindroth, Anders; Persson, Bertil; Perttu, Kurth; Blombäck, Karin; Karlberg, Louise; Persson, Gunn; Cienciala, Emil; Kätterer, Thomas; Gärdenäs, Annemieke; Lewan, Lisbet

Nyckelord

biogeofysik; kompendium; ämnesflöde

Publicerad i

Avdelningsmeddelande / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för markvetenskap, Avdelningen för lantbrukets hydroteknik
2002,
Utgivare: Institutionen för markvetenskap, Avdelningen för lantbrukets hydroteknik, Sveriges lantbruksuniversitet

Permanent länk till denna sida (URI)

https://res.slu.se/id/publ/125839