Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)
Rapport, 2004

Skoglig GIS- och fjärranalysundervisning inom Jägmästar- och Skogsvetarprogrammet på SLU : en behovsanalys

Dettki, Holger; Wallerman, Jörgen

Sammanfattning

Nyckelord

geographical information systems; remote sensing; higher education; sweden; surveys

Publicerad i

Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning
2004,
Utgivare: Institutionen för skoglig resurshushållning, Sveriges lantbruksuniversitet