Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)
Rapport, 2006

Inverkan av olika bearbetningstidpunkter på kvävemineraliseringen under vinterhalvåret och på kväveutlakningen i odlingssystem med och utan fånggröda : slutrapport från försök 2000-2005

Myrbeck, Åsa; Rydberg, Tomas; Stenberg, Maria; Aronsson, Helena

Nyckelord

jordbearbetning; bearbetningstidpunkt; kvävemineralisering; kväveutlakning; odlingssystem; fånggröda; halmnedbrukning

Publicerad i

Rapporter från Jordbearbetningsavdelningen, Sveriges lantbruksuniversitet
2006,
Utgivare: Institutionen för markvetenskap, Jordbearbetningsavdelningen, Sveriges lantbruksuniversitet

Permanent länk till denna sida (URI)

https://res.slu.se/id/publ/125999