Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)
Konferensartikel, 2023

Delad kvävegiva på våren till timotej/ängssvingelvall

Nadeau, Elisabet; Von Essen, Andrea; Bakken, A.K.

Sammanfattning

Syftet var att studera effekterna av kväve (N)-gödslingsstrategi innan första skörd på torrsubstansavkastning, råproteinhalt och proteinkvalitet i en timotej/ängssvingelvall. Försöket utfördes under två vallår på Saerheim och Kvithamar, Norge samt på Rådde, Sverige. Delad kvävegiva med 60 kg N/ha på våren och 50 kg N/ha i maj månad gav lika torrsubstansavkastning och råproteinhalt som full giva på 110 kg N/ha på våren, med undantag för Rådde båda vallåren och Kvithamar andra vallåret där sen andra giva (ca 2 veckor innan skörd) gav mindre torrsubstansavkastning än full giva på våren. Tiden för den andra kvävegivan hade mindre betydelse på Saerheim, vilket kan bero på att gräsen tog upp mer kväve från jorden. Med tanke på att både väder och jordens kväveinnehåll påverkar hur fort grödan tar upp kväve för att lagra in till sin tillväxt rekommenderar vi att den andra kvävegivan vid delad giva ges 3–4 veckor innan skörd. Delad kvävegiva ökade varken icke-protein-kvävehalten eller nitrathalten vilket kan bero på att en full kvävegiva på 110 kg N/ha anses som en måttlig giva som gräsvallen hinner ta upp och lagra in som sant protein. Vi fann få och små indikationer på att delad giva gav mindre kväveförluster än en hel giva på våren. Med stigande gödselpriser och större svängningar i vädret kan det dock vara en fördel med delad giva, men det ger också en körning till i vallen.

Publicerad i

Report from the Department of Crop Production Ecology (VPE)
2023, nummer: 34, sidor: 66-69
Titel: Vallkonferens 2023 : Konferensrapport : 7-8 februari 2023, Uppsala, Sverige
ISBN: 978-91-8046-805-3, eISBN: 978-91-8046-806-0
Utgivare: Institutionen för växtproduktionsekologi, Sveriges lantbruksuniversitet
DOI: 10.54612/a.5l50sdfpvh

Konferens

Vallkonferens 2023, 7-8 februari 2023, Uppsala, Sverige