Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)
Konferensartikel, 2023

Är det lönsamt att skapa större betesfållor?

Holmström, Kristina; Hessle, Anna; Andersson, Hans; Kumm, Karl-Ivar

Sammanfattning

Små splittrade betesmarker har negativa effekter på lönsamheten i nötköttsföretag eftersom det resulterar i höga kostnader per djur för bl.a. stängsel och försvårar storleksrationalisering. Genom att göra stora betesfållor blir det enklare att öka besättningsstorleken och få positiva storleksfördelar. Den här studien innefattade fem svenska ekologiska dikoföretag där vi undersökte hur lönsamheten påverkades när de gjorde stora sammanhängande betesmarker av små spridda betesmarker, marginell åkermark och intilliggande skog. Lönsamheten beräknades med partiell budgetering som omfattade merintäkter, merkostnader, minskade intäkter och minskade kostnader. Förändring till stora sammanhängande betesmarker var lönsamt hos alla fem gårdarna. Miljöersättningar och andra stöd var den största merintäkten när stora betesmarker skapades, följt av merintäkter och minskade kostnader som en följd av storleksfördelar och positiva sammanslagningseffekter. De positiva sammanslagningseffekterna berodde på att betesmarken blev större och kostnaderna minskade t.ex. genom effektivare tillsyn och stängsling. Inkomstbortfall beroende av för tidig avverkning och förlorad virkesproduktion hade inte någon större inverkan på lönsamheten. Sammanfattningsvis var skapandet av större betesmarker som inkluderar skogsmark lönsamt på de studerade dikoföretagen som gick från små spridda betesmarker till stora sammanhängande marker.

Publicerad i

Report from the Department of Crop Production Ecology (VPE)
2023, nummer: 34, sidor: 125-128
Titel: Vallkonferens 2023 : Konferensrapport : 7-8 februari 2023, Uppsala, Sverige
ISBN: 978-91-8046-805-3 , eISBN: 978-91-8046-806-0
Utgivare: Institutionen för växtproduktionsekologi, Sveriges lantbruksuniversitet
DOI: 10.54612/a.5l50sdfpvh

Konferens

Vallkonferens 2023, 7-8 februari 2023, Uppsala, Sverige