Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Konferensabstrakt2023

Vall från ett nordiskt perspektiv

Wallsten, Johanna; Nadeau, Elisabet

Publicerad i

Report from the Department of Crop Production Ecology (VPE)
2023, nummer: 34, sidor: 184-185
Titel: Vallkonferens 2023 : Konferensrapport : 7-8 februari 2023, Uppsala, Sverige
ISBN: 978-91-8046-805-3, eISBN: 978-91-8046-806-0
Utgivare: Institutionen för växtproduktionsekologi, Sveriges lantbruksuniversitet
DOI: 10.54612/a.5l50sdfpvh

Konferens

Vallkonferens 2023, 7-8 februari 2023, Uppsala, Sverige