Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)
Rapport, 2009

Naturvägledning i Sverige - en översikt

Arnell, Anders; Caselunghe, Elvira; Hultman, Sven G.; Jansson, Sandra; Johansson, Lotta; Sandberg, Eva; Sonnvik, Per

Sammanfattning

Naturvägledning handlar om att förmedla kunskap om och väcka känslor för naturen och kulturlandskapet. Naturvägledare finns i många verksamheter och kallas ofta för något annat i sin vardag: naturguide, museipedagog, ekoturismföretagare, naturinformatör. Centrum för naturvägledning presenterar i rapporten Naturvägledning i Sverige en bred översikt över begrepp, historik, och pågående aktiviteter inom svensk naturvägledning, med en internationell utblick. Rapporten bygger bland annat på intervjuer och enkäter med cirka 100 personer, som ger sin bilder av mål, glädjeämnen och utmaningar med arbetet som naturvägledare.

Nyckelord

Naturguide; museipedagog; ekoturism; naturskydd; utomhuspedagogik

Publicerad i

Rapporter Institutionen för stad och land
2009, nummer: 2009:5
ISBN: 978-91-85735-16-7
Utgivare: Institutionen för stad och land, Sveriges lantbruksuniversitet