Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)
Faktablad, 2011

Odling av hallon under tak

Nilsson, Thilda

Sammanfattning

Odling under tak är ett sätt att förlänga skördeperioden för att vinna marknadsandelar då bärpriset är högre och tillgången på marknaden mindre. Det vanligaste sättet att odla under tak är i plasttunnlar, men även växthusodling förekommer.

Nyckelord

hallon; tunnelodling

Publicerad i

LTJ-fakultetens faktablad
2011, nummer: 2011:9
Utgivare: Fakulteten för landskapsplanering, trädgårds- och jordbruksvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet

UKÄ forskningsämne

Horticulture

Permanent länk till denna sida (URI)

https://res.slu.se/id/publ/126244