Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Övrig publikation2011Öppen tillgång

Framtidsanalyser av Vindelns lövvärdetrakt : satellitbilder, kNN-metoden och planeringssystemet Heureka PlanWise i analyser av ett lövgynnande skogsbruk

Holmström, Hampus; Korosuo, Anu

Nyckelord

Satellitbilder; planering

Publicerad i

Meddelande / Länsstyrelsen, Västerbottens Län
2011,
Utgivare: Länsstyrelsen Västerbotten