Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Rapport2011Öppen tillgång

Precisionsodling 2010 : precisionsodling och pedometri


Lundström, Christina (red.)

Nyckelord

växtnäring; biologisk markkartering; markkartering; utlakning; emissioner; gödslingseffekt

Publicerad i

Precisionsodling
2011, nummer: 2011:1ISBN: 978-91-576-9043-2, eISBN: 978-91-576-9044-9Utgivare: Institutionen för mark och miljö, Sveriges lantbruksuniversitet