Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)
Tidningsartikel, 2011

Terpener – viktiga för försvar mot barkborrar

Krokene, Paal; Solheim, Halvor; Christiansen, Erik; Zhao, Tao; Hu, Jiang; Borg-Karlson, Anna-Karin; Björklund, Niklas; Långström, Bo

Sammanfattning

Granar har behövt försvara sig mot granbarkborrar och andra insekter under miljontals pr. Ny forskning visar hur träd som snabbt klarar av aatt mobilisera stora mängder terpener kan undgå att bli dödade av granbarkborrar.

Nyckelord

Granbarkborre; Ips typographus; Försvar

Publicerad i

Skogseko
2011, nummer: 4, sidor: 42-42
Utgivare: Skogsstyrelsen